Excel formulės, kurias naudinga žinoti

Excel naudingos formulės

CONCATENATE

image

Ši paprasta, bet svarbi komanda leidžia sujungti dviejų langelių reikšmes į vieną. Tai viena dažniausiai duomenų analitikoje naudojamų komandų, kai reikia sujungti tekstą, datas ar skaičius.

VLOOKUP

image

Ši formulė leidžia ieškoti duomenų, kurie yra išdėstyti vertikaliame stulpelyje. Pavyzdžiui, jei turi sąrašą mėnesių ir pelno, kurį gavai kiekvieną mėnesį, ši komanda leistų pamatyti duomenis, priskirtus mėnesiui, kurį nori patikrinti.

LEN

image

Ši komanda parodo, kiek ženklų yra pasirinktame langelyje. Tokia komanda dažnai naudojama kuriant tekstus, kurie gali turėti ribotą skaičių ženklų, arba kai ieškoma skirtumų tarp produktų numerių.

SUMIF

image

Ši formulė taip pat yra būtina duomenų analitikų pasaulyje. Tokia funkcija sudeda reikšmes tų langelių, kurie atitinka pasirinktą skaičių. Pateiktame pavyzdyje formulė nurodo sudėti tik tuos skaičius, kurie yra didesni nei 5.

DAYS/NETWORKDAYS

image

Šios formulės pavadinimas paaiškina pats save: =DAYS nusako skaičių dienų tarp dviejų pasirinktų kalendoriaus datų, o =NETWORKDAYS skaičiuoja tik darbo dienas.

SUBSTITUTE

image

Ši pakeitimo funkcija padeda atnaujinti kelis langelius vienu metu. Tokia formulė ypač praverčia atnaujinant nuorodas, panaikinant nereikalingas vietas ar taisant rašybos klaidas, kas ir parodyta pateiktame pavyzdyje, kur „t“ raidė pakeičiama „b“ raide.

MINIFS/<MAXIFS

image

Ši formulė nustato, kuri reikšmė yra mažiausia ir kuri reikšmė yra didžiausia. Taip pat ji suskirsto reikšmes pagal pasirinktus kriterijus. Tarkim, gali surūšiuoti žmonių sąrašą pagal jų amžių.

TRIM

image

Ši funkcija leidžia panaikinti nepageidaujamas vietas ar ženklus iš teksto. Dirbant su duomenimis tai tikrai praverčia, ypač kai nori pratrinti prieš tai naudotus duomenis. Pavyzdyje yra nutrinamas nereikalingas tarpas, einantis po vardo.

COUNTIFS

image

Ši formulė suskaičiuoja, kiek kartų reikšmė pasikartoja pagal vieną kriterijų. Tarkime, pavyzdyje formulė skaičiuoja, kiek kartų „Red“ ir „England“ pasikartoja vienoje eilutėje.

LEFT/RIGHT

image

Ši formulė leidžia gauti norimą simbolių skaičių arba iš kairės, arba iš dešinės langelio pusės. Tarkim, jei tau reikia gauti tik šalių kodus iš telefonų numerių, ši formulė bus skirta būtent tam.